Svdv20170422 5655

Fiscale positie

Fiscale positie van de Stichtingen

Stichting Bloemencorso Bollenstreek en Stichting Vrienden Bloemencorso Bollenstreek zijn door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Beide Stichtingen voldoen aan de bepalingen van artikel 1a lid 1 letter j van het Uitvoeringsbesluit van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 en de leden 7 en 8 van dat artikel .

 

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer

RSIN nummer : 002818863

Beleidsplan
Algemeen
Jaarlijks rijdt het Bloemencorso van de Bollenstreek in een 40 kilometer lange route van Noordwijk naar Haarlem. De optocht bestaat uit plus minus 18 praalwagens en ruim 30 rijk met bloemen versierde luxe en bijzondere wagens, voorafgegaan door een feestelijke promotiekaravaan. Tevens wordt de optocht begeleid door muziekkorpsen uit de Bollenstreek.
Opbouw corso
Het opbouwen van de praalwagens en de luxewagens wordt uitgevoerd door een aantal professionele smederijen/machinebouwers. Vervolgens zijn vele honderden vrijwilligers enkele dagen bezig om de praalwagens in de bloemen te steken. Onvoorziene omstandigheden daargelaten vindt het steken van bloemen plaats in de Klinkerberghallen te Sassenheim. Gedurende enkele dagen voorafgaand aan de optocht, kunnen de vorderingen van de bloemenstekers worden bezichtigd.
Doel van het corso
Stichting Bloemencorso Bollenstreek heeft ten doel het organiseren van een met bloemen versierde optocht. Indirect bevordert de stichting met deze optocht de bolbloemen, een van de agrarische producten van de Bollenstreek. Daarnaast bevordert het corso het toerisme in de Bollenstreek.
Toeschouwers en route van het corso
Niet alleen inwoners van de Bollenstreek maar ook bezoekers uit de rest van Nederland en zelfs van (ver) buiten Nederland komen het corso bezichtigen. Langs de route is er voldoende ruimte voor de vele honderdduizenden toeschouwers.
Op vrijdagavond, voorafgaand aan de optocht de volgende dag, rijdt het corso verlicht door Noordwijkerhout. Op zaterdag start het corso in Noordwijk en rijdt het corso via Voorhout, Sassenheim, Lisse, Hillegom, Bennebroek en Heemstede naar Haarlem. Zaterdagavond blijven praalwagens in Haarlem en worden zij feestelijk belicht. Zondag zijn de praalwagens te bezichtigen in het centrum van Haarlem.
Beloningsbeleid
Stichting Bloemencorso Bollenstreek heeft geen professioneel personeel in dienst. De vrijwilligers krijgen geen financiële beloning.

 

 

Financieel overzicht: balans per 30 juni 2015

Financieel overzicht: balans per 30 juni 2016

 

 

 

 

BCB Logo 

Stichting Vrienden Bloemencorso Bollenstreek
De officiële naam is : Stichting Vrienden Bloemencorso Bollenstreek

Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 59968567; het RSIN nummer is 853714125

Het postadres van de Stichting is Postbus 115, 2160 AC Lisse en het emailadres is info@bloemencorso.info

De doelstelling van de Stichting zoals geformuleerd in de statuten is (financiële) ondersteuning van de activiteiten van de Stichting: “Stichting Bloemencorso Bollenstreek” en verder al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleidsplan: Stichting Vrienden Bloemencorso Bollenstreek stelt zich ten doel met een groeiend aantal bedrijven en particulieren het voortbestaan van Stichting Bloemencorso Bollenstreek te garanderen.

Het bestuur van de stichting is per 6 februari 2014 samengesteld uit 6 personen:
Mevrouw A. Schoof-Wessels (voorzitter)
Mevrouw M. van Sluis-Cramer (secretaris)
De heer M. van Schaik (penningmeester)
De heer P. Kortekaas (bestuurslid)
De heer R. Nieuwenhuizen (bestuurslid)
Mevrouw M. de Wit  (bestuurslid)

Geen van de bestuursleden geniet een beloning

Financiële verantwoording
Na het negatieve resultaat van 2012/2013 (Bloemencorso Bollenstreek) is deze stichting opgericht, ter behoud van de Het Bloemencorso van de Bollenstreek

De ANBI status is aangevraagd bij de belastingdienst.

Sponsoren
 • Vrienden van het Bloemencorso
 • Gemeentenoordwijk Logo 307 X 192
 • 21.gemeente -teylingen
 • 19.gemeente -lisse
 • 36.gemeente -hillegom
 • 9.gemeente -haarlem
 • 39.keukenhof
 • De Leeuw
 • Hotel Van Der Valk Sassenheim
 • Logo 2011
 • Logo Flynth Zonder Onderschrift
 • Omroep Max
 • GRAIN Logo Pms
 • Huurmaat Logo
 • Image001
 • BQ Support Rgb
 • Slot Logo Transport Log4ebjpg
 • LOGO Vandooren
 • Smd Brandstoffen Logo
 • Agrotechniek
 • Ruigrok Flowerbulbs
 • Queen
 • Linnaeshof
 • Koninklijke Beuk Gouden Letters Oranje Stip Blauwe Achtergrond Jpeg
 • China
 • Full Colour
 • Logo Rent A Bike Van Dam Oranje Page 001
 • Logo Elopak For Webviewing
 • Logo2015 Payoffnl Zw
Vrienden worden

Met uw steun kan het Bloemencorso blijven bestaan.
Doet u ook mee?

Support ons!

Draagt u ons ook een warm hart toe?
Om de organisatie van een evenement van deze omvang in goede banen te kunnen leiden, kunnen wij niet zonder de giften van onze donateurs.

Nieuws